19. desember 2017

Til advokat Brynjar Meling:

I rettssaken frisør Merete Hodne har anlagt mot Løgnaslaget og deres bruk av ordet «Nazifrisør» om henne i en revy de spilte for 25 000 tilskuere til sammen, så uttaler du følgende til Dagbladet: «-…


Hopp til verktøylinje