Forskjellen på innvandrerne

Filippinere i Norge:

Mange av filippinerne er godt utdannede kvinner som gifter seg med norske menn. Andre er filippinske sjøfolk, mest menn, som har fått opphold i Norge etter å ha hatt hyre på norske skip. Det er fire ganger så mange kvinner som menn blant de filippinske innvandrerne. Ingen annen innvandrergruppe har så mange barn med en norskfødt og en utenlandskfødt forelder. En tredjedel av norsk-filippinerne bor i Oslo, for øvrig bor det innvandrere fra Filippinene i over 200 norske kommuner. Norsk-filippinerne er godt integrert, med høy sysselsetting, god valgdeltagelse og høy utdanningsdeltagelse blant etterkommerne.

Thaier i Norge:

Flest kvinner som har giftet seg med norske menn. Integrerer seg veldig godt og fort. Har ikke så høy utdanning, men tar gjerne jobber andre ikke vil ha, som vaskejobber feks. Jobber hardt og er nøye. Mange benytter anledningen til å gå på skole i tillegg. Høy sysselsetting. De har heller ingen problemer med å bosette seg hvor som helst i Norge. Etter nordmenn, så er det feks flest thaier på Svalbard!

Somaliere i Norge:

Den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge. Halvparten bor i Oslo. 83% er under 40 år. Somaliere er den innvandrergruppen med størst arbeidsledighet og lavest gjennomsnittsinntekt. Forholdsvis lav valgdeltagelse. Integrasjonen er dårligst blant innvandrere i Norge. Somaliske menn vegrer seg for statusfallet som følger i kjølvannet av lavstatusjobbene de greier å få i Norge. De fleste somaliere i Norge har 7-8 barn. Somaliere er overrepresenterte på kriminalitetsstatistikken. 8 av 10 som mottar kontantstøtte i Oslo har innvandrerbakgrunn, og somaliere er den desidert største gruppen der.

Thaiere og Filippinere får ingen støtte fra den norske stat utover det ordinære. Ektemaken må garantere økonomisk for dem. Somaliere får full støtte fra dag en, med ting som gratis tannbehandling, tilbud om bolig, skole, jobb osv, i tillegg til en høyere trygdeutbetaling enn en nordmann som har jobbet i 50 år grunnet særtillegg.

Filippinere og Thaiere klager aldri, og ihvertfall ikke i media. Somaliere klager hele tiden og spesielt i media.

Alt dette til tross, så er det somaliere politikere og politisk korrekte naivister ønsker seg til Norge.

Forstå det den som vil!

About the Author

John M Johansen
Jeg er født i Askim, oppvokst i Namdalen og Oslo, bosatt i Asia. Jeg er gift og har to barn og ett barnebarn. Samfunnsengasjert og glad i mennesker. Motstander av forskjellsbehandling og totalitære ideologier som Islam feks Liker sol, sjø, fjell og lever livet mens jeg har det

2 Comments on "Forskjellen på innvandrerne"

  1. Jeg kan skrive under på det som står i artikkelen og er selv gift med en dame fra Filippinene.
    Min kone er en hardt arbeidende kvinne som jobber, tjener penger og betaler sin skatt til Norge med glede.
    Hun klager aldri verken på jobben sin, kollegene eller på noe annet.
    Jeg kjenner mange Filippinere som bor her i Norge og de er alle like arbeidsomme og samvittighets fulle.
    Årsaken til dette finner du på Filippinene der de har en helt annen arbeidsmoral en de har her i landet.

  2. Merk også at svært mange somaliere er skilt, selv om de fortsatt føder nye barn. På den måten mottar de enda høyere ytelser fra NAV og de får to boliger med mulighet for fremleie av den ene. Foreldrene er svært ressurssvake, har mange barn som vokser opp med dårlige rollemodeller. Disse barna har få rammer og er ofte overlatt til seg selv. Tenk da på hvor kyniske og rå de blir. Norske barn fra trygge hjem blir som lam i møte med sultne ulver når de møter de. Sånn er skolehverdagen til barn i Norge. Jeg ser ofte hvor underkuet de etnisk norske barn og ungdom er i forhold til høylytte, aggressive og utagerende somaliere og arabere. Jeg har vokst opp i Groruddalen så dette er egne erfaringer.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Hopp til verktøylinje