Moderne rasisme

Rasismedebatten som foregår i VG for tiden, er ganske interessant.

I går kunne vi lese svaret fra forskerne Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving til  Kjetil Rolness. Han skrev en kronikk i VG om hverdagsrasisme og har også i samme avis uttalt at Thomas Knarviks apetegning av Ali Esbati, ikke er rasistisk.

Ifølge forsker Bangstad, så er den nemlig det. Ihvertfall i henhold til de nye bestemmelsene som er satt for hva som er rasisme i dagens moderne samfunn. For hva er egentlig rasisme i dag, og ikke minst for og mot hvem?

Apetegningen til Knarvik er betegnet som rasistisk, mens den amerikanske komikeren, Bill Maher sin fotosammenligning av Donald Trump og en orangutang, ikke er det. Vi kan også lese følgende i VG av disse to forskerne:

«Fordi man særdeles ofte i Norge fortsatt opplever at det nettopp ikke er personer med minoritetsbakgrunn – som i henhold til alt vi vet om hvem som rammes av rasisme her til lands langt oftere opplever det på kroppen enn, si, – aldrende hvite menn fra den øvre middelklasse i Ullevål Hageby – som uttaler seg om rasisme. Hvis Rolness tviler på hvem som har definisjonsmakten, kan han raskt og enkelt telle over hvem det var som ytret seg på kronikkplass i VG i debatten om Thomas Knarviks rasistiske do-tegninger.»

Her er det flere ting å ta tak i. For det første stigmatiserer forskerne en gruppe. Aldrende hvite menn fra den øvre middelklasse på vestkanten i dette tilfellet. Andre ganger er det utflyttede nordmenn i Spania, Thailand eller på Filippinene, eller kanskje den mest brukte….hvite nordmenn uten utdannelse fra Trøndelag eller Nord Norge som gjerne også går på trygd. Dette er rasisme ifølge dagens lovgiving, men det er det ingen som reagerer på.

Det andre er hvem det er som har definisjonsmakten av hva rasisme egentlig er for noe. Den er det stortinget som har, og i og med den sammensetningen som nå er der, har vi fått følgende rasismeparagraf:

§ 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Så kan man spørre seg om det å stigmatisere en gruppe offentlig, slik Bangstad og Døving her gjør, kvalifiserer til å komme inn under loven. Jeg mener definitvt at den gjør det.

Se for deg følgende eksempel:

Du går nedover en gate i Oslo, sammen med en person med afrikansk opprinnelse. Dere ser en annen person med afrikansk opprinnelse som kommer mot dere. Så sier han som går sammen med deg: – Ser du den niggeren som kommer der? Hvoretter du svarer, – Ja, jeg ser den niggeren som kommer der.

I det øyeblikket har du begått en straffbar handling, mens din sidemann, ikke har det.

La oss fortsette det tankeeksperimentet. Dere møter nå ikke bare en person, men to. Den andre er hvit. Så spør din sidemann; – Ser du den niggeren som kommer gående der sammen med den white piece of trash ved siden av ham? Du svarer: – Ja, jeg ser den niggeren der sammen med den white piece of trash ved siden av ham.

Igjen er det bare du som har begått en straffbar handling her.

Hvorfor?

Når en muslim kommer til Norge og kaller en nordmann for vantro i det offentlige rom, hvorfor er ikke det straffbart?

I svaret til Rolness viser forskerne til at Agder Tingrett i mars 2015 frifant en imam fra Kristiansand for æreskrenkelser for å ha referert til Arne Tumyr og SIAN som ‘rasistiske’. Med det mener de å ha belegg for å si at de som befinner seg på den ytre høyrefløyen i norsk politikk, skjuler sin egentlige rasisme bak ordet «islamkritisk».

De sier videre:

«At slike syn har faktiske konsekvenser for det vanlige norske borgere opplever av rasisme og diskriminering bekreftes til fulle av det faktum at SIAN-medlemmet Merete Hodne nylig er dømt for diskriminering av en ung muslimsk kvinne i to rettsinstanser. »

Med dette forstår vi følgende:

Rasismeparagrafen i Norge gjelder kun for hvite etniske nordmenn. Ikke for alle andre. På lik linje med sexkjøpsloven, har vi altså innført en lov som utelukkende gjelder for en gruppering.

Det finnes selvfølgelig ikke så mye som et snev rasisme i det å ikke like islam. Ei heller om man ikke liker å se jenter i hijab eller nicab gå rundt i gatene i Norge. Det er ikke engang rasistisk å ikke ville ha så mange ikke vestlige innvandrere i Norge. Det har med helt andre ting å gjøre.

Vi lærer på skolen at alle mennesker er like. At alle har lik verdi og at vi må vise forståelse og raushet ovenfor de som kommer fra andre kulturer og tradisjoner.

Hvorfor må vi egentlig det? De gjør da aldeles ikke det i de landene de kommer ifra. Vi ser det hele tiden. En hvit kvinne som blir voldtatt i Dubai, blir arrestert for å ha forledet overgriperne inn i synd? Hvorfor fordømmer vi disse menneskene når de er i deres egne land, men så fort de kommer til Norge, så må vi vise raushet og forståelse?

Det er vel snart på tide å innse at vi faktisk er forskjellige. Ikke bare ser vi forskjellige ut, men vi tenker annerledes, liker forskjellige ting og oppfører oss på ulike måter.

Det vi ser i dag, er at mennesker som Bangstad og Døving i ly av sin høye utdannelse og fine titler, forsøker å få både deg og meg til å bli annenrangs borgere. Hvite etniske europeere blir utsatt for systematisk rasisme daglig, både igjennom media, lovverk og press på skole og i jobb. Din ytringsfrihet gjelder ikke lenger, så lenge du er en hvit nordmann i øvre middelklasse på Ullevål Hageby, som disse forskerne så fint sier det.

Så de har selv uforvarende kommet med svaret på spørsmålet sitt om hva rasisme er…..

Rasisme i dag er med loven i hånd å diskriminere og stigmatisere, kneble ytringsfrihet, komme med nedlatende og hatefulle karakteristikker, forskjellsbehandle, ydmyke og regelrett mobbe hvite etniske nordmenn!

Det er den triste realiteten.

 

 

About the Author

John M Johansen
Jeg er født i Askim, oppvokst i Namdalen og Oslo, bosatt i Asia. Jeg er gift og har to barn og ett barnebarn. Samfunnsengasjert og glad i mennesker. Motstander av forskjellsbehandling og totalitære ideologier som Islam feks Liker sol, sjø, fjell og lever livet mens jeg har det

Be the first to comment on "Moderne rasisme"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Hopp til verktøylinje